Anläggningsavgift 2020

Anläggningskort helår: 1700kr för häst 1, sedan 300kr/häst utöver

Anläggningskort halvår (jan-juni eller juli-dec) 1000 kr

Ridhus drop-in: 80 kr

Utebana: 25kr/gång

Fiberbana 50kr/gång medlem, 100kr/gång ej medlem

10-kort fiberbana 400kr medlem / 800kr ej medlem

Avgifter vid externa tränare/arrangemang

Gästtränaravgift: 50kr för dig med anläggningskort / 100kr för dig utan anläggningskort

Hyra av lilla ridhuset, stora ridhuset, ridbanan, fiberbanan och/eller tävlingsstall