/ by /   Uncategorized / 0 comments

Årsmöte 28/2

Årsmöte 2021

Varmt välkomna till årsmöte hos Västerviksortens Ryttarförening den 28 februari 2021 kl 15.00.

Var: DIGITALT via Google Meet, länk skickas till anmälda
För vem: Alla medlemmar i Västerviksortens Ryttarförening. Glöm inte lösa medlemsavgift för 2021 se hemsidan
Röstlängd: Eftersom mötet kommer att hållas DIGITALT så upprättas röstlängd efter inkomna anmälningar.
Anmälan: Anmäl dig senast 20 februari till sekreteraren Gunilla Johansson vorf.gunilla@gmail.com
Övrigt: Handlingar kommer att finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet. Dessa kommer att mailas ut till de som anmält sig till årsmötet samt på kontoret.

Varmt Välkomna!!!
Styrelsen

SHARE THIS