Styrelsen 2024


Ordförande    Christine Andersson, chrisander1@hotmail.com , 0702050200     
Vice ordförande  Ida Linderson, idalinderson@hotmail.com , 0704641050        
Sekreterare    Gunilla Johansson, vorf.gunilla@gmail.com , 0703350307       
Kassör      Åsa Remius, asa@remiusinvest.se , 0705353656        
Ledamot     Per-Martin Kling, martinkling@msn.com , 0703727355
Ledamot     Emelie Bergsten, emelie117@hotmail.com, 0737321887
Ledamot     Katja Fridsta
Ledamot     Ann Svensson, annelisabetsvensson@gmail.com , 0705682885
Ledamot     Mikael Karlsson, mikael@karlsson.yt, 0705984664
Suppleant      Anna Liljander, anna@hotellpark.se , 0707667299
Suppleant      Rosie Svakko, rosvakko@hotmail.com , 0725269129   

Arbetsgivar-
representant     Johanna Törnkvist, johannat20@hotmail.com , 0704673647
US- Representant  Tindra Berg,  tindra.berg@edu.gamlebygymnasiet.nu

Protokoll styrelsemöten 2024

Vill du läsa tidigare års protokoll så finns dessa på kontoret.