Funktionärslista

Välkomna att hjälpa till som funktionär! Gå gärna med i vår grupp på Facebook där vi lägger ut info inför varje tävling: Funktionärsgrupp VORF.

Tävlingar kvar under året 2022:

 

V.40: Hoppning ponny och häst med div 2 för Ponny 8-9/10

Kom ihåg att fylla i dina arbetade timmar i funktionärspärmen.
Timmarna ska skrivas in i personliga blad i funktionärspärmen. Där skriver du in dina arbetade timmar och ideella uppdrag såsom styrelsemöten, kommittémöten, lagledare och funktionär vid tävling.
Följande uppdrag ger dessa timmar/år:

  • Styrelsearbete: 20 timmar
  • Hopp/dressyr/cafeteriakommittéer: 10 timmar
  • Lagledare: 10 timmar
  • Valberedning: 10 timmar
  • Funktionär vid tävling: faktiska arbetade ideella timmar vid tävling (gäller ej klubbtävling)

 

 

Övrigt :

ANMÄL DIG HÄR

Skriv upp dina arbetade funktionärstimmar i funktionärspärmen i sektetariatet efter utfört arbete !

 

Vilka funktionärer behövs?

 

Det finns massor av olika uppgifter vid en tävling, det behövs personal på banan, vid framhoppningen, ringmasters samt olika uppgifter i sekretariat och domartorn (domarsekreterare, protokollräknare). Dessutom behövs det personal vid funktionärsserveringen, entrén (ev inträde), vid parkeringen, uppstallningen och det behövs nattvakter, samt sjukvårdskunniga. Ett mycket viktigt arbete där det behövs många som hjälper till är vid banbyggnaden. Det sker oftast kvällen före en tävling, samt flera gånger under tävlingsdagarna. Städning behövs också – så vår fina anläggning kommer till sin rätt.

 

Alla behövs vid våra tävlingar! Både tävlingsryttare, privatryttare och ridskoleryttare är alla lika önskvärda och välkomna att vara med. De som varit med som funktionär tycker det är både roligt och lärorikt. Dessutom lär man känna väldigt många nya människor i klubben!

 

Vad innebär de olika funktionärsuppgifterna?

 

Banpersonal

Att vara uppsatt på banpersonal innebär att du ska stå på banan under pågående klass. Ni får intruktioner av banbyggare och dennes assistent. Det är vikitgt att ni är uppmärksamma och följer hästen som är inne på bana. Mobiltelefonförbud gäller!! Om ni är många på banan ska ni vara beredda på att eventuellt gå ut och hjälpa till på parkering eller uppstalning.

 

Framhoppning

Här står du antingen och krattar bakom eller framför hinder. Det gäller att ha full koll på om en ryttare tänker hoppa. Ryttarna höjer och sänker själva, det är överdomaren som avgör om ryttaren följer regler. När klassen är klar ska ni hjälpa till att flyta undan hinder så att banan kan prepareras.

 

Ringmaster

Denne ska ropa in vem som ska stå på tur i gången. Du ska ha bra röst så att du hörs tydligt. Det är ett plus om du känner igen en del ryttre.

 

Banor/underlag

Har ansvar för att banorna prepareras enligt banbyggarens anvisningar. Till din hjälp har du traktor

 

Parkering

Ni tar emot våra gäster och anvisar dem till en lämplig plats. kan vara kallt så ta varma kläder.

 

Uppstallning

Ni servar ryttare med det som behövs. Nytt spån, var man ska hämta vatten. Ser till att gödselstacken alltid ser fräsch ut. Ser till att plocka in tomma spånsäckar och hösäckar som flyger omkring. Ansvarar för att natten blir lugn hos hästarna.

 

Sekretariat

Servar ryttare med allt från startlistor, ekonomi strykningar mm.  Här krävs utbildad personal.

 

Domartorn

Har ansvar för allt som händer i domartornet. Här finns tidtagare, domarsekreterare, speaker, domare mm