GRÖNT KORT

I Januari 2011 kom det nytt material och nytt upplägg för Grönt Kort. Det innebär att alla upp till 18 år ska
delta i en obligatorisk Grönt Kort utbildning. Vuxen över 18 år kan ta Grönt kort utan att gå kursen. Dock måste alla delprov samt slutlig avstämning genomföras. Det brukar ta 3-4 timmar i anspråk.

Från och med inbjudningstävling och det år ryttaren/kusken fyller 14 år är det obligatoriskt att ha ett eget Grönt Kort. Du kan gå Grönt Kort utbildningen själv från och med det år du fyller 13. Barn som är 13 år och yngre kan rida på målsman/annan myndig persons gröna kort. Barn rekomenderas ändå att delta i Grönt kort utbildningen tillsammans med målsman som tar det Gröna kortet och ansvarar för barnets handlingar under tävling.

Ex. Ett barn som gått Grönt Kort utbildningen med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år. I det fall ryttaren är under 13 år krävs inget intyg om ridkunskap av målsman/annan vuxen, utan det är den unga ryttrens ridkunskap som skall intygas. Kunskaperna intygas av lägst Ridlärare Level 1, eller C-tränare.
Kursen innehåller numera olika delprov och en del praktiskt i stallet!

Kostnaden för kursmaterial, registrering i TDB och kursledararvode är 500 kr för VORF:s medlemmar (icke medlemmar betalar 700 kr) Medföljande barn eller förälder som inte ska ta själva kortet betalar inget.

Kursen innehåller 18 obligatoriska lektionstimmar, , därefter blir det slutprov – praktiskt och teoretiskt. Låter det svårt och krångligt? Det är det inte – alla fixar det, det ska Vi se till! Vill du veta mer? Gå in på Svenska Ridsportförbundet och leta upp Info om Grönt Kort!

Vi som håller i kursen är Gunilla Johansson, Maria Arnryd och Michaela Öberg.

Har DU några frågor så hör av dig till vorf.gunilla@gmail.com