Policy

 

Västerviksortens ryttarförening har anställd personal som sköter den dagliga verksamheten såsom skötsel av hästarna, anläggningen samt ridlektionerna. Alla övriga sysslor är beroende av ideellt arbete.

Ridskoleverksamheten i Sverige är unik, det finns inget annat land i världen som kan erbjuda den tillgängligheten till förenings- och hästverksamhet. Detta beror till stor del till av våra kommuners och statens välvilliga inställning till ridsporten, men också en stor del till ideellt engagemang och ledarskap.

 

 

Vad kan du hjälpa till med?

 

För att hjälpa till behöver man inte vara hästkunnig. Mycket av arbetet innefattar andra uppgifter exempelvis stå i kafeterian eller städa/sopa läktare.

Hoppkommittén och dressyrkommittén planerar och arrangerar tävlingar. De behöver all hjälp de kan få under en tävlingsdag. Som funktionär kan du hjälpa till att bygga och ta bort hinder eller staket, släppa in och ut tävlingsekipage, vara parkeringsvärd med mera.
Vid våra tävlingar har vi en servering som sköts av en grupp som bakar och sköter försäljningen.

Du kanske är duktig på datorer, reklam, sponsring eller något annat du kan erbjuda dig att hjälpa oss med?
Eller du kanske vill driva något projekt som du tror skulle vara bra för klubben.

Information om våra tävlingsdagar finner du på hemsidan ikalendern och på anslagstavlan i C-stallet.

Tips, idéer och all hjälp är välkommen.
Mejla gärna ditt namn, telefonnummer och vad du skulle vilja hjälpa till med.