Lektionspriser

Priserna gäller från och med HT 2022

Grupp Junior lektionshäst Junior privathäst betald anl.avg. Junior privathäst ej betald anl.avg. Senior Lektionshäst Senior privathäst betald anl.avg. Senior privathäst ej betald anl.avg.
30/30 135
40 min. ordinarie 135 90 100
50 min. ordinarie 165 120 135 250 195 215
drop in 50 min. ordinarie 175 130 145 270 215 235
Specialgrupper 250 170 190 320 235 260
10-kort 1870 1400 1540 2805 2250 2475
Skolor/Företag
upp till 10 personer 110 110
Fler än 10 personer 100 100
Privatlektioner
30 min. ensam 440 350 350 + anl.avg 440 350 350 + anl.avg
45 min, 2 – 4 elever 330 250 250 + anl.avg 330 250 250 + anl.avg
Hästis för 10 lekt. 495
Barnridning 50
CSN, FaR och funkis 210 210

CSN-pris gäller för dig som är student och kan uppvisa giltigt mecenatkort, gäller på 50-minuterslektioner.

 

Rabatter (Gäller endast på 50 minutersgrupper, ej specialgrupper, 30/30, 10-kort, drop-in eller på redan rabatterat pris, ex CSN.)

För dig som rider flera gånger i veckan: 25% avdrag från den andra lektionen i veckan

För familjer (boende på samma adress):

Den första i familjen betalar full avgift (den med högst avgift)

10% avdrag på andra familjemedlemmens lektioner

20% avdrag på tredje familjemedlemmens lektioner