Lektionspriser

Priserna gäller från och med HT 2021

Grupp Junior

Lektionshäst

Junior

Privathäst

Senior

Lektionshäst

Senior

Privathäst

30/30 115
50 min. ordinarie 150 120 225 195
Drop-in 50 min. ordinarie 160 130 245 215
Specialgrupper 225 170 290 235
10-kort 1700 1400 2550 2250
FAR/Funkis 190
Skolor/Företag

Upp till 10 personer/elev

Fler än 10 personer/elev

 

100

90

 

100

90

Privatlektioner

30 min, ensam

45 min, 2-4 elever

 

 

 

400

300

 

 

 

 

 

350

250

 

 

 

 

 

400

300

 

 

 

 

350

250

 

Hästis för 10 lektioner 450
Barnridning 40
CSN och Funkis 190 190

CSN-pris gäller för dig som är student och kan uppvisa giltigt mecenatkort, gäller på 50-minuterslektioner.

 

Rabatter (Gäller endast på 50 minutersgrupper, ej special eller 30/30 eller på redan rabatterat pris, ex CSN.)

För dig som rider flera gånger i veckan: 25% avdrag från den andra lektionen i veckan

För familjer (boende på samma adress):

Den första i familjen betalar full avgift (den med högst avgift)

10% avdrag på andra familjemedlemmens lektioner

20% avdrag på tredje familjemedlemmens lektioner