Säkerhet och hästhållning

Västervikortens ryttarförening ska vara en plats för hästutbildning och att ha roligt på! För detta krävs det att vi har hästar som trivs och mår bra – både medlemmarnas och föreningens hästar. Att hantera och rida hästar innebär alltid en risk, då det är stora djur med flyktinstinkt. Därför är det viktigt att ha ett systematiskt säkerhetsarbete för att minimera dessa risker.

Detta gör vi för säker hästhållning som både vi och våra hästar mår bra av:

  • Vi behandlar alla hästar med respekt och vi utgår från kunskap när vi sköter dem. Den kunskap vi saknar tar vi ansvar för att ta reda på – gärna genom vår välutbildade personal.
  • Vi visar respekt och hänsyn mot både människor och djur
  • Vi följer gällande djurskyddslagstiftning som ett minimikrav
  • Vi sköter våra hästar på ett sätt som vi är stolta över att visa upp för omvärlden
  • Vi uppmärksammar och berättar att det inte är okej om någon bryter mot det vi kommit överens om eller inte sköter sin häst på ett schysst sätt
  • Vi följer föreningens- samt anläggningsgemensamma regler (exempelvis stallregler eller ridhusregler)