Säkerhet och regler

Västervikortens ryttarförening har en stor utbildningsanläggning i Målserum. För allas säkerhet och trevnad finns därför anläggningsgemensamma regler. Dessa gäller alla som vistas på anläggningen – uppstallade, elever och besökare. De anläggningsgemensamma reglerna ska vara ett levande dokument utifrån verksamhetens behov. Alla som står på och använder anläggningen accepterar reglerna. De anläggningsgemensamma reglerna kan du ta del av här: Anläggningsgemensamma regler

Det finns även regler för ridning på ridbanorna/ridhusen som ska följas samt regler för medicinering (endast för uppstallade).

Dessa kan du läsa här: Regler för ridning på anläggningen / Regler för sjukdom, konvalescent och avmaskning