Styrelsen 2021

Ordförande
Christine Andersson
070-2050200
chrisander1@hotmail.com

Vice Ordförande

Per-Martin Kling
070-3727355
martinkling@msn.com

Sekreterare
Gunilla Johansson
070-3350307
vorf.gunilla@gmail.com

Kassör
Åsa Remius
070-5353656
asa.remius@remiusinvest.se

Övriga ledamöter
Ingrid Lindebratt
070-2094771
ingrid.lindebratt@vastervik.se

Ida Linderson
070-4641050
ida.linderson@hotmail.com

Hanna Ohlsson
073-3126056
hannaohlsson77@hotmail.com

 

Suppleanter
Bertil Wilén
070-4978468
wilen.bertil@gmail.com

Rosie Svakko
072-5269129
rosvakko@hotmail.com

Arbetsgivarrepresentant
Johanna Törnkvist
070-4673647
johannat20@hotmail.com

Ungdomssektionens Representant
Alva Karlsson
073-8376481
karlssonalva31@gmail.com

Uppdaterad 2021-03-11 13.30