Styrelsen 2020

Ordförande
Christine Andersson
070-2050200
chrisander1@hotmail.com

Vice Ordförande

Per-Martin Kling
070-3727355
martinkling@msn.com

Sekreterare
Gunilla Johansson
070-3350307
vorf.gunilla@gmail.com

Kassör
Åsa Remius
070-9353656
asa.remius@remiusinvest.se

Övriga ledamöter
Ingrid Lindebratt
070-2094771
ingrid.lindebratt@vastervik.se

Ida Linderson
070-4641050
ida.linderson@hotmail.com

 

Suppleanter
Jessica Lindblad
073-3721721
jessicalindblad73@gmail.com

Hanna Olsson
073-3126056
hannaohlsson77@hotmail.com

Carina Olsson
070-6214058
carinaols@telia.com

Arbetsgivarrepresentant
Johanna Törnkvist
070-4673647
johannat20@hotmail.com

Ungdomssektionens Representant
Emilia Lundin
070-6688151
emilia.lundin.99@hotmail.com

Uppdaterad 2021-02-01 11.31