Styrelsen 2018

Ordförande
Monica Bergh
0761-125992
monica.bergh@telia.com

Vice Ordförande
Johan Nyhlén
0705-817756
nyhlen.epost@gmail.com

Sekreterare
Gunilla Johansson
0703-350307
gunilla.johansson@vorf.dk

Kassör
Åsa Remius
0709-353656
asa.remius@varsego.se

Övriga ledamöter
Ingrid Lindebratt
0702-094771
ingrid.lindebratt@vastervik.se

Ulrika Fagerlind
0708-822663
ulrika_vastervik@hotmail.com

Christine Andersson
0702-050200
chrisander1@hotmail.com

Suppleanter
Jessica Lindblad
0733-721721
jessicalindblad73@gmail.com

Arbetsgivarrepresentant
Bertil WIlén
0704-978468
wilen.bertil@gmail.com

Ungdomssektionens Representant
Alice Qvistgaard
Axelia Jonsson Söder

Uppdaterad 2018-06-07  kl 22:13