Ungdomssektionen

 

Västerviksortens Ryttarförenings ungdomssektion anordnar olika aktiviteter i föreningen. De har bland annat hand om våra Pay & Jump, lovaktiviteter, övernattningar osv. Har du önskemål om aktiviteter så lämna gärna förslag till någon av de som sitter i styrelsen.

I styrelsen 2020 sitter:

Ordförande:
Emilia Lundin

Vice ordförande:
Alice Qvistgaard

Sekreterare:
Miranda Höög

Kassör:
Hanna Lundmark

Övriga ledamöter:
Lovisa Eriksson
Thea Karlsson
Minna Håkansson
Izabelle Jonsson
Alva Karlsson
Isabelle Lindved

 

 

 

Vad kan du hjälpa till med?

 

För att hjälpa till behöver man inte vara hästkunnig. Mycket av arbetet innefattar andra uppgifter exempelvis stå i kafeterian eller städa/sopa läktare.

Hoppkommittén och dressyrkommittén planerar och arrangerar tävlingar. De behöver all hjälp de kan få under en tävlingsdag. Som funktionär kan du hjälpa till att bygga och ta bort hinder eller staket, släppa in och ut tävlingsekipage, vara parkeringsvärd med mera.
Vid våra tävlingar har vi en servering som sköts av en grupp som bakar och sköter försäljningen.

Du kanske är duktig på datorer, reklam, sponsring eller något annat du kan erbjuda dig att hjälpa oss med?
Eller du kanske vill driva något projekt som du tror skulle vara bra för klubben.

Information om våra tävlingsdagar finner du på hemsidan ikalendern och på anslagstavlan i C-stallet.

Tips, idéer och all hjälp är välkommen.
Mejla gärna ditt namn, telefonnummer och vad du skulle vilja hjälpa till med.