Vill du sponsra vår förening?

Att sponsra Västervikortens ryttarförening innebär att du stöttar vår förening, det kan antingen vara ekonomiskt eller med något annat från ditt företag eller din familj som kan vara till nytta för föreningen. Föreningen har ett tydligt värdegrundsarbete, satsar på sin utbildningsverksamhet för främst barn och ungdomar men även vuxna samt har en tävlingsverksamhet som fokuserar på både bredd och elit.

Vad får du i utbyte?

Om du sponsrar vår förening kan du marknadsföra dina produkter eller ditt varumärke. Det kan handla om skyltning på anläggningen, tryck på föreningens kläder, banner på hemsidan, att sponsra en tävlingsklass eller annat. Ditt företag exponeras dels för våra många besökare under veckorna men även tusentals tävlande och publik som tillkommer vid våra tävlingar.

Vi är givetvis intresserade av att utbytet gynnar både föreningen och dig/ditt företag och välkomnar därför alltid en dialog kring hur vi löser det så bra som möjligt för båda parter. Du kanske har egna idéer och visioner om hur du vill ha det? Eller är intresserad av att sponsra men kanske inte vet hur och vill veta mer? Hör av dig så hittar vi på något riktigt bra tillsammans.

Maila till: vorf.kontoret@gmail.com