Ridhus och banor

På anläggningen finns två ridhus, en stor utebana samt en stor fiberbana. Dessa banor och ridhus får nyttjas när det inte pågår lektioner där.
Ibland före eller efter tävling har vi så kallad öppen bana, då kan man boka in sig på fiberbanan med hinder för hoppträning.                     

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV FIBERBANA

  • Banan skall användas vid alla officiella tävlingar utomhus.
  • Banan är öppen för att användas vid Pay & Jump samt Pay & Ride.
  • Banan kan användas vid träningar med anlitade gästtränare och instruktörer.
  • Banan kan även användas vid ridskolans specialgrupper.

Vid all användning av banan så tillkommer inga andra avgifter än de vi tidigare tagit ut vid denna typ av aktiviteter.

Övrigt nyttjande samt hyra av banan

Banan kan hyras av tränare som ej är anlitad av föreningen. Detta sker då till en kostnad av 500 Kr för 4 timmar. Vill man hyra banan längre än 4 timmar så kostar det 750 Kr och då kan banan användas upp till 8 timmar. Det tillkommer vid hyra av banan ett tillägg om 100 Kr per deltagande ekipage.


Vid all användning är det väldigt viktigt att all gödsel plockas upp omedelbart, har ni ingen medhjälpare kliv då av hästen och plocka upp gödseln omgående. Fuskas det med detta måste vi fatta andra beslut som blir dyrare för alla och det vore tråkigt.


Våra anläggningsavgifter

De som hyr box i medlemsstallet eller lektionsstallet har redan anläggningsavgift betald med stallhyran men gästtränaravgift och hoppavgift på fiberbanan ingår inte i anläggningsavgiften.Betalning av avgifter kan göras till swish 123 609 4866 eller till bankgiro 5680-2432, glöm inte att ange i meddelandefältet vad betalningen avser.