Västerviksortens Ryttarförening
Våra medlemmar – en förutsättning för ideell verksamhet

För att kunna driva vår förening på det sätt vi gör idag, är den enskilde medlemmens insats en förutsättning. Detta är för att vi ska kunna upprätthålla god kvalité på vår ridutbildning, på våra ridskolehästar, våra tävlingar och på vår anläggning. Vi förväntar
oss därför en arbetsinsats av samtliga medlemmar. Dessa timmar utgår ingen ersättning för, utan är ideellt arbete för vår fantastiska förening.
 Det kommer komma upp anslag på tillfällen som man kan hjälpa till vid som tex tävlingar, städdagar, medlemsdagar, hålla cafeterian öppen, måla hinder, sätta staket och övrig anläggnings vård. Har man egna förslag på insatser så är man välkommen att maila dem till oss. För mindre barn, förväntas målsman stötta insatsen.
Vi hoppas även att detta ska bidra till mer gemenskap och knyta nya kontakter medlemmar i mellan samt till verksamhetens olika styrelser, kommittéer och personal.
 När man medverkat vid ett tillfälle skriver ansvarig för aktiviteten upp era namn och timmar. Är det vid en tävling så anmäler man timmarna i sekretariatet, eller till gruppansvarig. Man tillhör den kategorin nedan som man identifierar sig med mest.
 Timmar är som följer:
Ridskolemedlemmar: 4 timmar per år
Uppstallade medlemmar: 8 timmar per år
Tävlande medlemmar: 8 timmar per år
Timmarna kan fördelas på två terminer och sommaren eller vid ett tillfälle. 

Tillsammans är vi Västerviksortens Ryttarförening
Välkomna!

Säkerhet och regler

Västerviksortens ryttarförening har en stor utbildningsanläggning i Målserum. För allas säkerhet och trevnad finns därför anläggningsgemensamma regler. Dessa gäller alla som vistas på anläggningen - uppstallade, elever och besökare. De anläggningsgemensamma reglerna ska vara ett levande dokument utifrån verksamhetens behov. Alla som står på och använder anläggningen accepterar reglerna. 

Det finns även regler för ridning på ridbanorna/ridhusen som ska följas samt regler för medicinering (endast för uppstallade).


Västerviksortens ryttarförenings historia


Innan föreningen bildades så fanns en typ av ridskola i Lugnet, denna flyttades sedan till Johannesdalsgården.

1966 bildades, med interimstyrelse, Västerviks ridklubb. Under året startade bröderna Hans och Bengt Westergren med familj en ridskola vid Jenny Gård. De hade upptäckt att det fanns ett växande intresse för hästar och ridning - flera hästar skaffades och även några åsnor. Till att börja med höll verksamheten till i Gåserum men som snart blev för litet, då flyttade "Stall final" till Jenny gård.

1967 För att tillhöra Ridfrämjandet kom dåvarande generaldirektör Hans Ernmark och han menade att Westergrens ridskola var den bäst lämpade ridskolan i kommunen. Med anledning av detta kallades intresserade till ett årsmöte den 3 februari 1967 - ett årsmöte som ledde till Västervikortens ryttarförening. Från starten fanns ungefär 250 stycken medlemmar med, att namnet byttes berodde på att hästintresserade även fanns i Gamleby och Västrum.

1968 Revs Jenny Gård för att bli grusgrop. Efter viss förhandling fick ridskolan flytta till nuvarande anläggning på Målserums gård - där det fanns en ladugård att tillgå. Under våren och sommaren lades mycket arbete ner på att iordningsställa det gamla kostallet för hästar - de fick exempelvis inte ta bort foderborden då det här med hästar ansågs vara en tillfällig fluga.

1969 var det fullt med hästar i stallet. Tanken föddes då att de privata hästägarna skulle sköta sig själva genom att hyra det gamla häststallet på Målserum, där fanns det ardennerspiltor så det kunde börja användas relativt omgående - detta blev "A-stallet".

1970 Hans Westergren flyttade från Västervik, föreningen lånade då ihop hästar till verksamheten och drev den helt ideellt.

1971 Barbro Höckerfelt som tidigare under somrarna drivit ridläger på Långviks gård i Västrum arrenderade verksamheten. Ett provisoriskt ridhus gjordes i en lada och hade måtten 22*12 där lektioner hölls fram till 1976. Under somrarna 1968-1976 bedrevs ridlägerverksamhet på Gränsö med inkvartering i Gränsö slott.

1976 tog föreningen åter över driften av ridskolan. Damföreningen - som var en föräldrasektion var alerta och sålde lotter och annat så att de drog in pengar. De köpte en barack i Åtvidaberg som monterades ned och sedan upp som klubbrum i Målserum. Föreningen förhandlade även med Västerviks kommun - och efter många och långa förhandlingar fick de lov att låna 570 000 kronor ränte- och amorteringsfritt till att bygga ett ridhus.

1977 Det som idag kallas stora ridhuset byggdes genom många timmars ideellt arbete.

1978 Byggdes B-stallet först som ponnystall som sedan även inrymde större hästar. Holmstrand flyttade från Vita huset och blev den siste ridskolechefen som bodde där.

1979 var verksamheten så pass stor att det anställdes en kanslist som fick sin arbetsplats, när Robert Fritz blev ridskolechef flyttade kansliet in i vita huset.

1980-tal hade föreningen tävlingar på Gränsö

1988 iordningsställdes föreningens tävlingsbana, en hoppbana med vattengrav och bank.

1989 hade föreningen 550 medlemmar och 37 hästplatser i ridskolestallet.

1990 hölls föreningens första A-tävling och anläggningen fick ett ordentligt lyft med pullmangrav, flyttade vattengrav, permanent domartorn och servering.

1991 startade en ny era i föreningens historia när Bertil, Wille, Wilén tog över som verksamhetschef. Få personer, inte minst han själv, hade nog ana att han skulle arbeta i föreningen i nästan 30 år och uträtta stordåd. Ekonomin var inte den bästa när Wille började, så hans första uppdrag blev att öka beläggningen på lektionerna och få till ekonomin.

1993 byggdes D-stallet.

1994 byggdes lilla ridhuset. Ridhuset byggdes med hjälp av ideella krafter och privathästryttare som gick in med egna medel.

1996 läktaren i stora ridhuset byggdes.

1999 hölls en av flera hingstvisningar på Målserum- det var fullt hus! Flyinge och flera privata aktörer visade sina hingstar på anläggningen.

2003 byggdes tävlingsstallet med 75 boxar - nu kunde tävlingarna tas till nästa nivå.

2017 investerade föreningen i nya fibersandsbanor. I samarbete med Västerviks Gymnasium startades idrottsprofil ridsport.

2018 byggdes servicehuset, med kontor, konferensrum, omklädningsrum och toaletter.

2019 byggdes två nya stall, ett till ridskolehästarna - skolstallet och ett till privata hästar - medlemsstallet. Totalt blev det 70 boxar, varav 24 nyttjas till skolhästar. Föreningen hade 452 medlemmar. Wille gick i pension med flaggan i topp.

2020 började en ny verksamhetschef,  Moa Larsson.

2021  i januari började vår nuvarande verksamhetschef Johanna Törnkvist. 

Nutid


Föreningen har en bred verksamhet, från nybörjare till elit. Föreningen har 10 personer anställda i olika roller - mer om dem kan du läsa under "personal". Föreningen har tre ben - utbildning, uppstallning och tävling. Utbildningsverksamheten fokuserar på god hästhållning och främst grenarna hoppning och dressyr. Ridskoleverksamheten har drygt 300 uppsittningar i veckan och skolhästarna har utökats till 28 st.

Föreningen finns till för medlemmarna!

Verksamhetsmål

  • Västerviksortens ryttarförening och ridskola är det självklara valet för lärande och utveckling inom hästar och ridsport.
  • Västerviksortens ryttarförening erbjuder utveckling och kunskap för dig som vill lära dig mer om hästar och ridning.
  • Västervikortens ryttarförening ska vara en naturlig mötesplats för alla hästintresserade i mellersta delarna av Sverige.
  • Västerviksortens ryttarförening är en professionell tävlingsarrangör med hög service och gott bemötande.

Önskat- förväntat resultat

  • En anläggning där alla känner sig välkomna
  • Förstklassig utbildning till alla våra medlemmar i hoppning och dressyr
  • En god arbetsmiljö för alla anställda som upplevs rättvis och motiverande
  • Tydliga ansvarsområden och roller
  • En stabil ekonomi
  • Vara öppna i dialogen, stödjande och uppmuntrande i våra relationer både mot medlemmar, besökare samt våra samarbetspartners.